Aktualności


Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

24 sierpnia 2015 r.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 

4.3 Współpraca ponadnarodowa

24 sierpnia 2015 r.

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework" w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

24 sierpnia 2015 r.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw realizowane jest w ramach II Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I. Działanie 2.1 realizuje Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b) w ramach II osi PO IR oraz cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Wszelkie prawa zastrzeżone EuFund